新闻动态

零跑携C11机能版及多款新车表态上海车展

零跑携C11机能版及多款新车表态上海车展

中国汽车新闻网4月15日讯 近日,零跑官方信息称 ,在上海车睁开幕时期(4月19日-28日),零跑科技将登岸2021上海车展。这次零跑将携旗下全世界实力中场SUV C11机能版及其他新款车型表态,同时也将发布面向将来的聪明零跑生态社区 ,分享自研焦点技能的新冲破 。

零跑将推出海内首款拥有完备自立常识产权的“盘古”油冷电驱总成,接纳业界创始的可变架构设计,轻巧紧凑的最简主义设计气势派头 ,满意整车安插对于平置、歪斜的需求,其设计可满意百万千米寿命。

同时,零跑也是现阶段海内独一一家自研芯片并投入量产的汽车厂商 ,其车规级AI智能驾驶芯片“凌芯01”实现了中国彻底自立常识产权车载智能驾驶芯片从无到有的冲破。

在车型方面,零跑带来了零跑C11机能版、2021款零跑T0三 、零跑T03×泰迪珍藏联名版及零跑S01 。并将初次公然全新中高级智能奢华纯电轿车C01车型观点。

零跑科技还将在车展时期举办两场粉丝专场勾当。

4月20日14:00“零跑对于话C11技能控”勾当,约请“C11首席攻讦官”们与零跑科技高管及专业媒体畅聊主动驾驶、智能座舱、油冷机电等议题 。

4月24日14:00“女性粉丝专场”勾当 ,将约请女性用户 ,女性高管及媒体,畅聊将来社区 、糊口出行、亲子教诲等话题。

亚搏手机版app下载-苹果ios版
【读音】:

zhōng guó qì chē xīn wén wǎng 4yuè 15rì xùn jìn rì ,líng pǎo guān fāng xìn xī chēng ,zài shàng hǎi chē zhēng kāi mù shí qī (4yuè 19rì -28rì ),líng pǎo kē jì jiāng dēng àn 2021shàng hǎi chē zhǎn 。zhè cì líng pǎo jiāng xié qí xià quán shì jiè shí lì zhōng chǎng SUV C11jī néng bǎn jí qí tā xīn kuǎn chē xíng biǎo tài ,tóng shí yě jiāng fā bù miàn xiàng jiāng lái de cōng míng líng pǎo shēng tài shè qū ,fèn xiǎng zì yán jiāo diǎn jì néng de xīn chōng pò 。

líng pǎo jiāng tuī chū hǎi nèi shǒu kuǎn yōng yǒu wán bèi zì lì cháng shí chǎn quán de “pán gǔ ”yóu lěng diàn qū zǒng chéng ,jiē nà yè jiè chuàng shǐ de kě biàn jià gòu shè jì ,qīng qiǎo jǐn còu de zuì jiǎn zhǔ yì shè jì qì shì pài tóu ,mǎn yì zhěng chē ān chā duì yú píng zhì 、wāi xié de xū qiú ,qí shè jì kě mǎn yì bǎi wàn qiān mǐ shòu mìng 。

tóng shí ,líng pǎo yě shì xiàn jiē duàn hǎi nèi dú yī yī jiā zì yán xīn piàn bìng tóu rù liàng chǎn de qì chē chǎng shāng ,qí chē guī jí AIzhì néng jià shǐ xīn piàn “líng xīn 01”shí xiàn le zhōng guó chè dǐ zì lì cháng shí chǎn quán chē zǎi zhì néng jià shǐ xīn piàn cóng wú dào yǒu de chōng pò 。

zài chē xíng fāng miàn ,líng pǎo dài lái le líng pǎo C11jī néng bǎn 、2021kuǎn líng pǎo T0sān 、líng pǎo T03×tài dí zhēn cáng lián míng bǎn jí líng pǎo S01。bìng jiāng chū cì gōng rán quán xīn zhōng gāo jí zhì néng shē huá chún diàn jiào chē C01chē xíng guān diǎn 。

líng pǎo kē jì hái jiāng zài chē zhǎn shí qī jǔ bàn liǎng chǎng fěn sī zhuān chǎng gōu dāng 。

4yuè 20rì 14:00“líng pǎo duì yú huà C11jì néng kòng ”gōu dāng ,yuē qǐng “C11shǒu xí gōng jié guān ”men yǔ líng pǎo kē jì gāo guǎn jí zhuān yè méi tǐ chàng liáo zhǔ dòng jià shǐ 、zhì néng zuò cāng 、yóu lěng jī diàn děng yì tí 。

4yuè 24rì 14:00“nǚ xìng fěn sī zhuān chǎng ”gōu dāng ,jiāng yuē qǐng nǚ xìng yòng hù ,nǚ xìng gāo guǎn jí méi tǐ ,chàng liáo jiāng lái shè qū 、hú kǒu chū háng 、qīn zǐ jiāo huì děng huà tí 。

发布评论